KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Dzieci

Do przedszkola uczęszcza 290 dzieci, które przebywają w dwunastu grupach:

Oddziały

Wiek dzieci

Nazwa grupy

Nauczyciele

Grupa I

3 - latki

„Poziomki”

Skowrońska Anna

Grupa II

3 - latki

„Jeżyki”

Stasiak Paulina

Teofila Ewelina

Grupa III

3 - latki

„Słoneczka”

Maj Karolina

Szczepaniak Monika

Grupa IV

3 - latki

„Biedronki”

Rutkiewicz Bogumiła

Walaszczyk Ewa

Grupa V

4 - latki

„Misie”

Zembrzycka Grażyna

Grupa VI

4 - latki

„Kaczuszki”

Ochocka Patrycja

Szczechowska Aleksandra

Grupa VII

4 - latki

„Smerfy”

Parcińska Magdalena

Niestrój Teresa

Grupa VIII

5 - latki

„Rybki”

 Jackiewicz Jolanta

Sikora Joanna

Grupa IX

6 - latki

„Wiewiórki”

Czamara Karolina

Ołowska Marzena

Grupa X

5 - latki

„Skrzaty”

Falęcka Kinga

Gałecka Agnieszka

Grupa XI

6 - latki

„Żabki”

Niebroń Jolanta

Muzalewska Teresa

Grupa XII

5,6 - latki

„Pszczółki”

Jasek Anna

Recz Anna

Grupa przedszkolna to dzieci w zbliżonym wieku. W sytuacji wolnych miejsc dopuszcza się przyjęcie dzieci w wieku 2,5 lat. Dziecko w Przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, a w szczególności ma prawo do:

 • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie
 • z zasadami higieny pracy umysłowej, 
 • szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania, 
 • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej, 
 • poszanowania jego godności osobistej,
 • poszanowania jego własności, 
 • opieki i ochrony, 
 • partnerskiej rozmowy na każdy temat, 
 • akceptacji jego osoby. 

Obowiązki dziecka:

 • uznawanie i akceptowanie praw innych, wynikających z Karty Praw Dziecka, 
 • przestrzeganie ustalonych w grupie zasad koniecznych do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim dzieciom,
 • zgodna zabawa z innymi dziećmi,
 • sprzątanie miejsca pracy i zabawy po ich zakończeniu.

Konflikty dziecięce i sposoby ich rozwiązywania:

 • wymagania 
 • dzieci rozumieją, że konflikty istnieją i podejmują próby ich rozwiązania,
 • nauczyciele dobrze znają swoje dzieci i przeciwdziałają generowaniu konfliktów w grupie,
 • nauczyciele mobilizują starsze dzieci do prób samodzielnego rozwiązania konfliktów zgodnie z zasadami etyki i poczucia sprawiedliwości,
 • nauczyciele wspólnie z dziećmi określają normy postępowania w grupie i zawierają z nimi umowy odnośnie ich postępowania oraz czuwają nad ich przestrzeganiem (Kodeks zachowań),
 • nauczyciele dobierają tematy zajęć oraz odpowiednią literaturę mówiącą o normach zachowania się dzieci w grupie,
 • nauczyciele wzmacniają pozytywne zachowania dzieci,
 • nauczyciele współpracują z rodzicami w zakresie wpajania dzieciom konieczności przestrzegania określonych, wspólnie wypracowanych norm,
 • nauczyciele dbają o to, aby ich nienaganne zachowanie w kontaktach z innymi było dobrym przykładem do naśladowania dla dzieci,
 • dzieci znają swoje prawa i obowiązki i czują się odpowiedzialne za ich przestrzeganie,
 • nauczyciele pomagają w werbalnym porozumiewaniu się między dziećmi,
 • nauczyciele pomagają dzieciom rozładowywać negatywne emocje poprzez niezbyt dogłębne wnikanie w podłoże konfliktu oraz odwołanie się do odczuć drugiej osoby,
 • nauczyciel nie ocenia dziecka tylko jego zachowanie,
 • w sytuacji wyjątkowo silnej agresji nauczyciel stosuje karę w postaci chwilowego pozbawienia dziecka uczestnictwa w zabawie.
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole nr 366 w Warszawie
odpowiada: Ewa Wieczorek
data: 08-12-2019
wytworzył: Ewa Wieczorek
data: 08-12-2019
data: 08-12-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 08-12-2019 - Edycja treści
 • 27-12-2017 - Edycja treści
 • 05-10-2017 - Edycja treści
 • 22-01-2016 - Edycja treści
 • 28-06-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 12-03-2015 - Edycja treści
 • 28-02-2014 - Edycja treści
 • 16-12-2013 - Edycja treści
 • 09-01-2013 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 802