KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Opłaty

Zasady wnoszenia opłat

Dnia 1 września 2017 r. wejdzie w życie Uchwała nr XLIX/1205/2017 Rady m. st. Warszawy w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 • Świadczenia udzielane przez Przedszkole są nieodpłatne w całym czasie jego pracy
 • Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci. W Przedszkolu istnieje możliwość korzystania z 1, 2 lub 3 posiłków. Za dwa posiłki śniadanie i obiad pobiera się opłatę w wysokości 80% stawki dziennej, a za obiad i podwieczorek 70% stawki dziennej, a za obiad 50%.
 • Rodzice (prawni opiekunowie) wnoszą pełną opłatę za wyżywienie dziecka wg stawki dziennej ustalonej w oparciu o aktualne ceny produktów spożywczych i obowiązujących norm żywieniowych.
 • Dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłków w przedszkolu.
 • W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, opłaty nie pobiera się. Rodzic lub opiekun prawny informuje przedszkole o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania.

Za pierwszy dzień nieobecności opłata za żywienie będzie zwracana, jeśli rodzice (opiekunowie prawni) zgłoszą nieobecność dziecka najpóźniej do godziny 9.00.

Nieobecność można zgłosić: osobiście (wpis do zeszytu nieobecności dziecka w przedszkolu),

 • pocztą elektroniczną (przedszkole366@onet.pl),
 • telefonicznie (22 641 72 22) w godzinach 8.00 – 9.00. (Zarządzenie NR 1398/2011 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 sierpnia 2011 r.)

Opłaty: za wyżywienie wnosi się z góry w okresach miesięcznych nie później niż do dnia 15-go każdego miesiąca

Rodzice (prawni opiekunowie) znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą korzystać z pomocy opieki społecznej, która pokrywa koszty żywienia dziecka w Przedszkolu.

Informacja o wyznaczonych terminach pobierania opłat wywieszana jest na tablicy ogłoszeń.

Odpłatność za żywienie

W każdym miesiącu wywieszamy na tablicy informacyjnej w przedszkolu, terminy przyjmowania opłat za żywienie. Prosimy o terminowe wpłaty, zgodnie z podanymi dniami i godzinami. Jednocześnie przypominamy, że Rodzice obowiązani są wnosić opłaty w ustalonych terminach, bez względu na ewentualną, dłuższą nieobecność dziecka.

Dzienna stawka żywieniowa wynosi: 9,00 zł

 • Śniadanie i obiad: 7,20 zł
 • Obiad i podwieczorek: 6,30 zł 
 • Obiad 4,50 zł

Forma regulowania opłaty za żywienie

 • Wpłaty przelewem na wskazany rachunek bankowy – opłata za żywienie: 69103015080000000550327066
 • Wpłaty gotówki w kasie przedszkola w ustalonych i podanych do wiadomości terminach.

Rodzice, którzy chcieliby skorzystać z opłat przelewem proszeni są o uzgodnienie tego z Kierownikiem Gospodarczym Panią Hieronimą Konobrocką.

Dzieci są ubezpieczone w Warcie na 12.000 zł. Składka w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 35 zł.

 

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole nr 366 w Warszawie
odpowiada: Ewa Wieczorek
data: 16-05-2019
wytworzył: Ewa Wieczorek
data: 16-05-2019
data: 16-05-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 28-12-2017 - Edycja treści
 • 27-12-2017 - Edycja treści
 • 22-01-2016 - Edycja treści
 • 28-06-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 26-02-2014 - Edycja treści
 • 16-12-2013 - Edycja treści
 • 10-01-2013 - Edycja treści
 • 09-01-2013 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 454