KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Organizacja

Organami Przedszkola są:

 • Dyrektor Przedszkola
 • Rada Pedagogiczna
 • Rada Rodziców

Kompetencje Dyrektora znajdują się w Statucie Przedszkola.

Kompetencje Rady Pedagogicznej znajdują się w Statucie Przedszkola.

Kompetencje Rady Rodziców znajdują się w Statucie Przedszkola.


Organizację pracy Przedszkola Nr 366 określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).

Szczegółową organizację pracy w roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora w oparciu o „Zasady organizacji roku szkolnego oraz standard organizacyjny dla przedszkola” zatwierdzony przez organ prowadzący.

Rozkład dnia w przedszkolu

Plan pracy oddziałów

Przedszkolem kieruje Dyrektor, który realizuje zadania przy pomocy Wicedyrektora, Kierownika Gospodarczego, nauczycieli i innych osób zatrudnionych w przedszkolu.

Strukturę wewnętrzną, zasady funkcjonowania, tryb pracy oraz szczegółowe zakresy czynności dla poszczególnych stanowisk określa Statut oraz Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny

Statut Przedszkola nr 366

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole nr 366 w Warszawie
odpowiada: Ewa Wieczorek
data: 02-12-2019
wytworzył: Ewa Wieczorek
data: 02-12-2019
data: 02-12-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 02-12-2019 - Edycja treści
 • 02-03-2018 - Edycja treści
 • 18-01-2018 - Edycja treści
 • 16-01-2018 - Edycja treści
 • 28-12-2017 - Edycja treści
 • 27-12-2017 - Edycja treści
 • 22-01-2016 - Edycja treści
 • 28-06-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 09-04-2014 - Edycja treści
 • 15-03-2014 - Edycja treści
 • 06-03-2014 - Edycja treści
 • 17-12-2013 - Edycja treści
 • 09-01-2013 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 564