KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rada Rodziców

Rada Rodziców działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami.

Rada Rodziców jest społecznym organem działającym na rzecz Przedszkola i stanowi autonomiczną reprezentację rodziców wybraną w demokratycznych wyborach. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału przedszkolnego.

Kompetencje Rady Rodziców

Rada Rodziców podejmuje uchwały w sprawach:

uchwalania w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do wychowanków, realizowanego przez nauczycieli; uchwalania w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych wychowanków oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do wychowanków, nauczycieli i rodziców;

opiniowania programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w Przedszkolu; opiniowania projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora; uchwalania regulaminu swojej działalności; wskazywania przedstawicieli do udziału w pracach komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola; wnioskowania do Dyrektora o utworzenie Rady Przedszkola; występowania do Dyrektora i innych organów Przedszkola, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Przedszkola; wyrażania opinii o podjęciu działalności w Przedszkolu przez stowarzyszenie lub inną organizację; wnioskowania o dokonanie oceny pracy nauczyciela; wyrażania opinii o pracy nauczyciela.

Rada Rodziców działa na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu

Rada Rodziców Przedszkola nr 366 w roku szkolnym 2019/2020

Prezydium:

 1. Przewodniczący: Małgorzata  Piechotka gr. IX
 2. Wiceprzewodniczący:  Bartosz  Strutyński gr. VII   
 3. Sekretarz: Magdalena  Gołębiowska gr. VIII

Członkowie:

 1. Dorota  Hahn gr. I
 2. Joanna  Barciszewska – Szarapa gr. II
 3. Magdalena  Wolak gr. III
 4. Anna  Dobrzańska gr. IV
 5. Małgorzata  Łatkiewicz – Pawlak gr. V
 6. Piotr  Bagnowski gr. VI
 7. Karolina  Smolano gr. X
 8. Joanna  Pisarzewska gr. XI
 9. Mateusz  Jagiełło gr. XII
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole nr 366 w Warszawie
odpowiada: Ewa Wieczorek
data: 02-12-2019
wytworzył: Ewa Wieczorek
data: 02-12-2019
data: 02-12-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 02-12-2019 - Edycja treści
 • 27-12-2017 - Edycja treści
 • 10-01-2017 - Edycja treści
 • 22-01-2016 - Edycja treści
 • 28-06-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 16-12-2013 - Edycja treści
 • 09-01-2013 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 361